Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bà Rịa - Vũng Tàu
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  41/2015/QĐ-UBND
Mã văn bản :  41/2015/QĐ-UBND
Người ký :  Nguyễn Thành Long, PCT UBND
Trích yếu : 
Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh BR-VT ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  12/11/2015