Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Hòa Bình
Lĩnh vực :  Nội vụ
Số văn bản :  2389/QĐ-UBND
Mã văn bản :  2389/QĐ-UBND
Người ký :  Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND
Trích yếu :  Quyết định số 2389/QĐ-UBND ngày 2 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  02/11/2015