Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy chế đánh giá kết quả hoạt động và khen thưởng đối với các doanh nghiệp, doanh nhân
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Quảng Trị
Lĩnh vực :  Nội vụ
Số văn bản :  27/2015/QĐ-UBND
Mã văn bản :  27/2015/QĐ-UBND
Người ký :  Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 4 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế đánh giá kết quả hoạt động và khen thưởng đối với các doanh nghiệp, doanh nhân
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  25/11/2015