Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Thanh Hóa
Lĩnh vực :  Nội vụ
Số văn bản :  4555/QĐ-UBND
Mã văn bản :  4555/QĐ-UBND
Người ký :  Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND
Trích yếu :  Quyết định số 4555/QĐ-UBND ngày 4 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  04/11/2015