Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định về bảo vệ môi trường ngành Công Thương
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Công Thương
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  35/2015/TT-BCT
Mã văn bản :  35/2015/TT-BCT
Người ký :  Hoàng Quốc Vượng Thứ trưởng
Trích yếu :  Thông tư số 35/2015/TT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công thương quy định về bảo vệ môi trường ngành Công Thương
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  27/10/2015