Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định về vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ GTVT
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  61/2015/TT-BGTVT
Mã văn bản :  61/2015/TT-BGTVT
Người ký :  Đinh La Thăng, Bộ trưởng
Trích yếu : 
Thông tư số 61/2015/THỊ TRƯỜNG-BGTVT ngày 2 tháng 11 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  02/11/2015