Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Phú Yên trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Phú Yên
Lĩnh vực :  Nội vụ
Số văn bản :  46/2015/QĐ-UBND
Mã văn bản :  46/2015/QĐ-UBND
Người ký :  Phạm Đình Cự, Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu :  Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 3 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Phú Yên trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  03/11/2015