Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Y tế
Lĩnh vực :  Hải quan
Số văn bản :  30/2015/TT-BYT
Mã văn bản :  30/2015/TT-BYT
Người ký :  Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng
Trích yếu :  Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  12/10/2015