Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Công Thương
Lĩnh vực :  Khoa học kỹ thuật, công nghệ
Số văn bản :  36/2015/TT-BCT
Mã văn bản :  36/2015/TT-BCT
Người ký :  Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng
Trích yếu : 
Thông tư số 36/2015/TT-BCT ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  28/10/2015