Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực :  Khoa học kỹ thuật, công nghệ
Số văn bản :  31/2015/TT-BTTTT
Mã văn bản :  31/2015/TT-BTTTT
Người ký :  Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng
Trích yếu : 
Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  29/10/2015