Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Hải quan
Số văn bản :  54/2015/QĐ-TTg
Mã văn bản :  54/2015/QĐ-TTg
Người ký :  Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng CP
Trích yếu : 
Quyết định số 54/2015/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  29/10/2015