Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Về việc tiến hành cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Chè Việt Nam
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  2779/QĐ-BNN-ĐMDN
Mã văn bản :  2779/QĐ-BNN-ĐMDN
Người ký :  Hà Công Tuấn, Thứ trưởng
Trích yếu :  Quyết định của Bộ NN và PTNT về việc tiến hành cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Chè Việt Nam
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  25/11/2013