Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  25/2015/TT-BTTTT
Mã văn bản :  25/2015/TT-BTTTT
Người ký :  Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng
Trích yếu :  Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT ngày 9 tháng 9 năm 2015 của Bộ TTTT quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  09/09/2015