Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định về chế độ hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 - 2020
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Ninh Thuận
Lĩnh vực :  Khoa học kỹ thuật, công nghệ
Số văn bản :  67/2015/QĐ-UBND
Mã văn bản :  67/2015/QĐ-UBND
Người ký :  Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND
Trích yếu :  Quyết địnhsố 67/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy định về chế độ hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 - 2020
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  18/09/2015