Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định về chính sách đặc thù khuyến khích, ưu đãi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2015-2020
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Lào Cai
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  44/2015/QĐ-UBND
Mã văn bản :  44/2015/QĐ-UBND
Người ký :  Doãn Văn Hưởng, Chủ tịch UBND
Trích yếu :  Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về chính sách đặc thù khuyến khích, ưu đãi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2015-2020
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  25/09/2015