Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Ngân hàng Nhà nước
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  16/2015/TT-NHNN
Mã văn bản :  16/2015/TT-NHNN
Người ký :  Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc NHNN
Trích yếu :  Thông tư số16/2015/TT-NHNN ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Ngân hàng Nhà nước VN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  19/10/2015