Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định về biểu mẫu giấy chứng nhận và sổ kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực :  Khoa học kỹ thuật, công nghệ
Số văn bản :  15/2013/TT-BGTVT
Mã văn bản :  15/2013/TT-BGTVT
Người ký :  Đinh La Thăng, Bộ trưởng
Trích yếu : 
Thông tư số 15/2013/TT-BGTVT ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Bộ GTVT quy định về biểu mẫu giấy chứng nhận và sổ kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  26/07/2013