Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Luật Quản lý thuế 2006
Loại văn bản :  Luật
Cấp ban hành :  Quốc hội
Lĩnh vực :  Thuế
Số văn bản :  Luật Quản lý thuế
Mã văn bản :  Luật Quản lý thuế
Người ký :  Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch QH
Trích yếu : 
Luật Quản lý thuế (Luật số 78/2006/QH11) ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  29/11/2006