Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế
Loại văn bản :  Luật
Cấp ban hành :  Quốc hội
Lĩnh vực :  Thuế
Số văn bản :  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế
Mã văn bản :  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế
Người ký :  Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch QH
Trích yếu : 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  20/11/2012