Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Lạng Sơn
Lĩnh vực :  Nội vụ
Số văn bản :  30/2015/QĐ-UBND
Mã văn bản :  30/2015/QĐ-UBND
Người ký :  Nguyễn Văn Bình, PCT UBND tỉnh
Trích yếu : 
Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  13/10/2015