Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN 2008
Loại văn bản :  Luật
Cấp ban hành :  Quốc hội
Lĩnh vực :  Thuế
Số văn bản :  Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN2008
Mã văn bản :  Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN2008
Người ký :  Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch QH
Trích yếu : 
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN 2008
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  19/06/2013