free sex porn hd porno
umraniye escort
huluhub.com
antalya escort
ankara escort
sex movies
antalya escort
free xxx porn xxx movies

Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số Nghị định về thuế
Loại văn bản :  Nghị Định
Cấp ban hành :  Quốc hội
Lĩnh vực :  Thuế
Số văn bản :  12/2015/NĐ-CP
Mã văn bản :  12/2015/NĐ-CP
Người ký :  Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng CP
Trích yếu : 
Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số Nghị định về thuế
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  12/02/2015