Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  V/v thông qua phương án đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bạc Liêu
Lĩnh vực :  Nội vụ
Số văn bản :  1459/QĐ-UBND
Mã văn bản :  1459/QĐ-UBND
Người ký :  Lê Minh Khái, Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Quyết định số 1459/QĐ_UBND ngày 25 tháng 8 năm 2015 về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bạc Liêu
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  25/08/2015