Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ hỗ trợ lãi suất vốn vay đối với dây chuyền sản xuất vật liệu xây không nung.
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Đồng Tháp
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  1008/QĐ-UBND.HC
Mã văn bản :  1008/QĐ-UBND.HC
Người ký :  Nguyễn Thanh Hùng, PCT UBND tỉnh
Trích yếu :  Quyết định số 1008/QĐ-UBND.HC ngày 30 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ hỗ trợ lãi suất vốn vay đối với dây chuyền sản xuất vật liệu xây không nung.
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  30/09/2015