Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Loại văn bản :  Nghị Định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Tài chính kế hoạch
Số văn bản :  156/2013/NĐ-CP
Mã văn bản :  156/2013/NĐ-CP
Người ký :  Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu :  Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  11/11/2013