Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Về điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Giáo dục - Đào tạo
Số văn bản :  64/2013/QĐ-TTg
Mã văn bản :  64/2013/QĐ-TTg
Người ký :  Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng
Trích yếu :  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  11/11/2013