Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Kết luận của PTT Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về công tác CCHC của Chính phủ
Loại văn bản :  Thông báo
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Nội vụ
Số văn bản :  403/TB-VPCP
Mã văn bản :  403/TB-VPCP
Người ký :  Kiều Đình Thụ, Phó chủ nhiệm VPCP
Trích yếu :  Thông báo của VPCP kết luận của PTT Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về công tác CCHC và tổ chức hoạt của  Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  07/11/2013