Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Về Chương trình xúc tiếng thương mại quốc gia
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Liên tịch
Lĩnh vực :  Công thương
Số văn bản :  12/2019/QĐ-TTg
Mã văn bản : 
Người ký :  Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu :  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  24/07/2020