Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Về danh mục hàng hoá nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Liên tịch
Lĩnh vực :  Hải quan
Số văn bản :  23/2019/QĐ-TTg
Mã văn bản : 
Người ký :  Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu :  Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập do Thủ tướng Chính phủ ban hành