Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Về Các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá đến hết năm 2020
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Liên tịch
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  26/2019/QĐ-TTg
Mã văn bản : 
Người ký :  Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu :  Quyết định về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  24/07/2020