Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Về thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Liên tịch
Lĩnh vực :  Thuế
Số văn bản :  28/2019/QĐ-TTg
Mã văn bản : 
Người ký :  Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu :  Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  24/07/2020