Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Về Kiểm toán nội bộ
Loại văn bản :  Nghị Định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  05/2019/NĐ-CP
Mã văn bản : 
Người ký :  Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu :  Nghị định về kiểm toán nội bộ do chính phủ ban hành
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  24/07/2020