Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Loại văn bản :  Nghị Định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  39/2019/NĐ-CP
Mã văn bản : 
Người ký :  Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu :  Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  05/10/2019