Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Về Quy tắc xuất xứ liên quan đến Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Công Thương
Lĩnh vực :  Hải quan
Số văn bản :  06/2020/TT-BCT
Mã văn bản : 
Người ký :  Trần Tuấn Anh
Trích yếu :  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2019/TT-BCT ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  23/07/2020