Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Về Hiệp định thành laaoj khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Công Thương
Lĩnh vực :  Hải quan
Số văn bản :  07/2020/TT-BCT
Mã văn bản : 
Người ký :  Trần Tuấn Anh
Trích yếu :  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  23/07/2020