Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Về Quy tác xuất xứ hàng hoá trong Hiệp định thương mại Việt Nam - Cuba
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Công Thương
Lĩnh vực :  Hải quan
Số văn bản :  08/2020/TT-BCT
Mã văn bản : 
Người ký :  Trần Tuấn Anh
Trích yếu :  Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  04/08/2020