Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Về mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuận an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Tài chính
Lĩnh vực :  Lao động TBXH
Số văn bản :  50/2020/TT-BTC
Mã văn bản : 
Người ký :  Vũ Thị Mai
Trích yếu :  Quy định mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  06/01/2020