Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Công thương
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Công Thương
Lĩnh vực :  Kế hoạch đầu tư
Số văn bản :  13/2020/TT-BCT
Mã văn bản : 
Người ký :  Trần Tuấn Anh
Trích yếu :  Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  23/07/2020