Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Về quy định lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực :  Kế hoạch đầu tư
Số văn bản :  05/2020/TT-BKHĐT
Mã văn bản : 
Người ký :  Nguyễn Chí Dũng
Trích yếu :  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  23/07/2020