Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Về giải quyết tranh chấp quốc tế
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Kế hoạch đầu tư
Số văn bản :  14/2020/QĐ-TTg
Mã văn bản : 
Người ký :  Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu :  Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  04/08/2020