Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Về việc lựa chọn nhà đầu tư theo Luật Đấu thầu
Loại văn bản :  Nghị Định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Kế hoạch đầu tư
Số văn bản :  25/2020/NĐ-CP
Mã văn bản : 
Người ký :  Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu :  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  23/07/2020