Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Về Luật cạnh tranh
Loại văn bản :  Nghị Định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  35/2020/NĐ-CP
Mã văn bản : 
Người ký :  Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu :  Quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  23/07/2020