Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hoá và các mức thuế
Loại văn bản :  Nghị Định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Thuế
Số văn bản :  57/2020/NĐ-CP
Mã văn bản : 
Người ký :  Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu :  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  23/07/2020