Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định về bảo hiểm thất nghiệp
Loại văn bản :  Nghị Định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Lao động TBXH
Số văn bản :  61/2020/NĐ-CP
Mã văn bản : 
Người ký :  Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu :  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  23/07/2020