Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
Loại văn bản :  Nghị Định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  66/2020/NĐ-CP
Mã văn bản : 
Người ký :  Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu :  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp do Chính phủ ban hành
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  06/11/2020