Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan
Loại văn bản :  Nghị Định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Hải quan
Số văn bản :  67/2020/NĐ-CP
Mã văn bản : 
Người ký :  Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu :  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan do Chính phủ ban hành
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  23/07/2020