Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Thay đổi về quy định quản lý thuế
Loại văn bản :  Nghị Định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Thuế
Số văn bản :  68/2020/NĐ-CP
Mã văn bản : 
Người ký :  Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu :  Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết do Chính phủ ban hành
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  23/07/2020