Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 2019
Loại văn bản :  Luật
Cấp ban hành :  Quốc hội
Lĩnh vực :  Thuế
Số văn bản :  38/2019/QH14
Mã văn bản : 
Người ký :  Nguyễn Thị Kim Ngân
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  22/07/2020