Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM, LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ SỬA ĐỔI 2019
Loại văn bản :  Luật
Cấp ban hành :  Quốc hội
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  42/2019/QH14
Mã văn bản : 
Người ký : 
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  22/07/2020