Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT SỬA ĐỔI 2020
Loại văn bản :  Luật
Cấp ban hành :  Quốc hội
Lĩnh vực :  Tư pháp
Số văn bản :  63/2020/QH14
Mã văn bản : 
Người ký :  Nguyễn Thị Kim Ngân
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  21/07/2020